Djuren

På gården samsas får, höns, katter, bordercollie och en massa bin. Kolla under rubrikerna för mer information.