Redovisning

Richard Petersson Bjurström utför löpande bokföring, bokslut, deklarationer, lantbruksekonomirådgivning t.ex. SAM-ansökan m.m.

Merit ekonomi & juridik